Voorkant Basisboek legal design met docent en studenten die ideeën ontwikkelen, bespreken en tekenen

Leer ontwerpen voor toegankelijk recht

Wat hebben we aan het recht als het niet toegankelijk is?

Het WODC schrijft in het rapport ‘Juridische problemen en toegang tot het recht in kaart gebracht’ dat in Nederland in 2019 57 van de 100 mensen te maken hebben met juridische problemen. Hiervan komt slechts 34% tot een overeenkomst. (Meer informatie op de website van het WODC).

Het is tijd om aan de slag te gaan met innovatie van juridische dienstverlening.

Deel I Introductie design in het recht

Uitdagende tijden

Deel I van het Basisboek legal design beschrijft waarom innovatie van de juridische dienstverlening juist nu belangrijk is. We leven in uitdagende tijden. Het recht en waarden als rechtvaardigheid, welzijn, menselijke waardigheid en autonomie staan onder druk. Het recht blijkt voor velen niet of niet goed toegankelijk. Juridische problemen blijven hierdoor onopgelost en in sommige gevallen stapelen problemen zich meer en meer op. Dit heeft grote invloed op het welzijn van mensen en het vertrouwen in de rechtsstaat. Er zijn nieuwe manieren van denken en doen nodig om problemen op te lossen en te voorkomen. Denken en werken als een designer (ontwerper, vormgever, tekenaar, innovator, plannenmaker) bevordert de broodnodige vernieuwing.

Legal design kan omschreven worden als het ontwerpen van nieuwe juridische informatie, producten, diensten, organisaties of systemen waarin de mens en zijn toegang tot recht centraal staan. Het is een interdisciplinaire ontwerpaanpak om juridische problemen te voorkomen of op te lossen en om het welzijn van mensen te bevorderen door het toegankelijk maken van het recht. Het is vooral een mindset: een set aan ideeën, overtuigingen, aannames en denkwijzen; een instelling waarmee een probleem of vraagstuk wordt benaderd. Alles wat nu het recht ontoegankelijk maakt is met een bepaalde mindset ontworpen. Met legal design verander je deze mindset. Hiervoor leer je allerlei designmethoden, werk- en denkwijzen en geven we achtergrondinformatie.

Je hoeft geen designkennis- of ervaring te hebben om aan het Basisboek legal design te beginnen. En je hoeft geen juridische kennis of ervaring te hebben om samen te werken in legal designprojecten. Het boek brengt juist studenten, docenten en professionals van verschillende disciplines bij elkaar. Dus naast studenten en docenten HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening, is dit boek ook bedoeld voor studenten, docenten en professionals in de juridische dienstverlening, ICT, bedrijfskunde, creative business, et cetera. Het bevordert juist het interdisciplinair aanpakken van juridische problemen en vraagstukken. Los samen concrete juridische problemen en vraagstukken op en maak het recht toegankelijk.

Werk aan de winkel

Het recht toegankelijk maken is een urgent probleem. Werk en leer  interdisciplinair samen om de juridische dienstverlening te innoveren.

Het Basisboek legal design is geschreven voor studenten en docenten in het hoger onderwijs die samen met professionals uit het werkveld concrete vraagstukken oplossen met betrekking tot recht en de toegankelijkheid daarvan. Ook professionals in het werkveld kunnen het boek gebruiken om hun diensten te verbeteren en te vernieuwen.

Voor iedereen geldt daarbij: Zet de mens centraal en begin bij de (rechts)behoeften van mensen.

 

Docenten

Breng meer activerend onderwijs in en leer hoe je studenten hierbij begeleidt.

Overheden

Zet de mens centraal in je dienstverlening en leer hoe je dienstverlening innoveert.

Bedrijven

Vervul ook de juridische behoefte van mensen wanneer je een product of dienst levert.

Organisaties

Werk samen bij de innovatie van systemen en leer hoe je dit met allerlei disciplines doet.

Studenten

Vergroot je waarde voor de toekomst en leer hoe je nu al een verschil kunt maken.

Juridische dienstverleners

Communiceer begrijpelijk en gebruiksvriendelijk en leer hoe je problemen voorkomt.

Rechtspraak

Maak het recht voor iedereen toegankelijk en leer hoe een rechtzoekende dit ervaart.

Onderwijsinstellingen

Werk interdisciplinair samen en leer hoe je met het legal design lab praktijkopdrachten doet.

Deel II Design van juridische informatie en producten

Designdisciplines in de piramide van Margaret Hagan met van boven naar beneden: informatiedesign, productdesign, servicedesign, organisatiedesign en systeemdesign. In de deel ligt de focus op de bovenste twee lagen.

Maak het gebruiksvriendelijk

Deel II gaat over het toegankelijk maken van informatie en producten. Hierin behandelen we verschillende aspecten van juridische informatie en producten. Veel juridische teksten zijn onbegrijpelijk en in sommige gevallen bewust ingewikkeld gemaakt. Lange cookieverklaringen bijvoorbeeld, zodat een websitebezoeker deze maar snel weg klikt, zonder te weten welke informatie van deze persoon wordt verzameld. Wanneer een overeenkomst verkeerd begrepen wordt, kan dit later problemen geven.

Er komen steeds meer websites en (mobiele) applicaties beschikbaar die mensen met juridische problemen en vraagstukken helpen.

Toegankelijke informatie

Een voorbeeld. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil als je deze website leest en bekijkt, maar iemand die blind of slechtziend is, kan deze tekst niet zonder meer lezen. Hoewel er allerlei hulpmiddelen zijn om teksten voor te laten lezen, is een afbeelding niet zonder hulp in een tekst om te zetten. Daarom heeft een website twee lagen. De laag die je ziet en een voor het oog verborgen laag met codes in computertaal. Een afbeelding krijgt dan bijvoorbeeld een beschrijving mee die door de computer voorgelezen kan worden. Deel 2 van het basisboek gaat over je inleven in mensen en over het toegankelijk maken van informatie, waarbij je rekening houdt met wat je doelgroep kan, wil en nodig heeft. Een paar voorbeelden:

 • Voor zienden zijn de kleuren gebruikt die de vier delen in het boek markeren. Aan de zijkant van het boek zijn de delen door deze kleuren snel vindbaar.
 • Voor mensen met kleurenblindheid zijn bepaalde kleurcombinaties zoals rood-groen niet gebruikt en hebben voor- en achtergrond veel contrast.
 • Voor mensen met een gezichtsbeperking zijn op de achtergrond codes toegevoegd die hulpprogramma’s kunnen herkennen. Bijvoorbeeld een beschrijving waar een knop voor dient, of wat op een afbeelding te zien is. Dit gaat volgens de WCAG 2.1-richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om het web toegankelijk te maken voor iedereen. wil je hier meer informatie over, klik dan op de volgende link. Je wordt doorverwezen naar een andere website: WCAG 2.1-richtlijnen.
 • Voor iedereen geldt dat teksten op het niveau zijn geschreven van de doelgroep. We zijn uitgegaan van B2-taalniveau volgens het Europees Referentiekader voor de talen. De bedoeling is dat mensen uit verschillende disciplines die elkaars begrippen niet kennen aan het gesprek over een onderwerp moeten kunnen deelnemen. Veel teksten worden tegenwoordig op B1-taalniveau geschreven. Dit taalniveau is voor 8 van de 10 Nederlanders goed te begrijpen en geschreven in alledaagse woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Meer hierover vind je bijvoorbeeld op de volgende website van de rijksoverheid. Je wordt doorverwezen naar een andere website: B1-taalniveau
 • Een link naar een andere website krijgt voorafgaand de melding: Je wordt doorverwezen naar een andere website. Zo weet de lezer dat deze in een andere omgeving terechtkomt.

Het ontwerp van informatie gaat niet alleen over de inhoud, maar ook over de vorm en de wijze waarop deze wordt aangeboden. Daarom is het belangrijk om je doelgroep goed te kennen en vanuit de kennis van die doelgroep informatievoorziening op te zetten. Leer hoe een designer/ontwerper hiernaar kijkt.

Design thinkingmethode

In deel 2 leer je de eerste designmethode: design thinking. Hiermee doorloop je vijf stappen die je helpen om een probleem of vraagstuk op te lossen. Het geeft je een snelstart in ontwerpen en helpt bij het ontwikkelen van een designersmindset.

Om je goed in te kunnen leven in een rechtzoekende, is het belangrijk dat je zijn of haar situatie van meerdere kanten leert benaderen. De mens heeft vele aspecten waar je rekening mee kunt houden. De een kan bijvoorbeeld wel goed omgaan met een computer, de ander bijvoorbeeld helemaal niet.

Bij het uitwerken en uitvoeren van de uiteindelijke oplossing zijn waarschijnlijk verschillende specialisten nodig. Bijvoorbeeld een ICT’er, een taalkundige, communicatiespecialist, juridisch dienstverlener, et cetera. Het is dan belangrijk dat je in een interdisciplinair team kan samenwerken. In dit deel leer je op verschillende manieren te kijken en na te denken. Je leert ook de signalen van rechtzoekenden te herkennen wanneer in zijn behoefte wordt voorzien, of juist niet.

Tevens besteden we aandacht aan hoe een idee zich ontwikkelt tot producten en uiteindelijke een gewoonte of recht. Ook belichten we de voordelen en donkere kanten van technologie. Organisaties die vernieuwen komen vaak dezelfde drempels en uitdagingen tegen. Hierbij kun je kennisconcepten uit het boek toepassen met betrekking tot de mens, welzijn en rechtsbehoeften. Doe de oefeningen en onderzoeksopdrachten om meer inzicht in denkkaders, denkfouten, scenario’s en toekomstperspectief te krijgen. 

Juristen en veel andere professionals zijn deze manier van denken en werken niet gewend, maar het boek en de methoden nemen je stap voor stap daarin mee. 

Productdesign

Een mobiele telefoon met app is door een product- en servicedesigner ontworpen, met aandacht voor begrijpelijke taal en vormgeving. In het ontwerpproces zijn alle onderdelen getest en moeten zo een probleem, vraag of behoefte van een gebruiker oplossen.

Bij productdesign werken mensen uit verschillende disciplines samen. Het is voor de toegankelijkheid van het recht belangrijk dat al deze mensen elkaar begrijpen. En dat ze weten hoe ze het streven naar bepaalde resultaten en waarden kunnen vormgeven in hun eigen discipline. Het gaat dan vaak over gebruiksvriendelijkheid. Maar ook over waarden als autonomie en zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen wat er gebeurt. En waarden als privacy en controle over de informatiestromen. Het gaat vooral om de vraag hoe je aan de rechtsbehoefte tegemoetkomt.

Het welzijn van mensen en de mate waarin de rechtsbehoefte wordt vervuld zijn met elkaar verbonden. Dit geldt voor alle stappen die een rechtzoekende doorloopt, voor de producten en diensten die daarin worden gebruikt en voor het eindresultaat.

Deel II gaat ook over het ontwikkelen van een stimulerend klimaat waarin initiatieven en ideeën leven die samen uitgewerkt kunnen worden. Doe bijvoorbeeld met studenten een designsafari zoals deze in opdracht 6.1 is beschreven. Je leert dan meer over hoe producten tot stand zijn gekomen. Je zult versteld staan wat je met elkaar naar boven haalt en wat je (met elkaar) al weet over productdesign en hoe een ontwerp in de praktijk gerealiseerd wordt.

Deel III Design van juridische diensten en organisaties

De designformule: WAT + HOE + DOEN geeft RESULTATEN + WAARDEN

Een toegankelijke en gebruikersvriendelijke route

Voordat een rechtzoekende zijn probleem heeft opgelost, heeft de persoon vaak verschillende stappen doorlopen, meerdere mensen gesproken, allerlei informatie gekregen en diverse producten gebruikt. Bij servicedesign kijken we vooral naar alle activiteiten en handelingen die de rechtzoekende en de dienstverlener moeten doen om een juridisch probleem of vraagstuk op te lossen. Bij organisatiedesign kijken we hoe mensen en middelen zo op elkaar kunnen worden afgestemd dat je slagvaardig en efficiënt je doelen bereikt.

In deel III  besteden we aandacht aan de ervaring van rechtzoekenden en welke barrières er in organisaties weggenomen of voorkomen moeten worden. Hierbij komen veel ontwerpaspecten om de hoek kijken en zijn andere designmethoden en hulpmiddelen nodig om dit goed samenhangend vorm te geven. 

De route die een rechtzoekende aflegt en de organisatie van de juridische dienstverlening

In deel I en II heb je kennis kunnen maken met de verschillende aspecten van de mens en zijn (juridische)behoeften. Organisaties als overheden of rechtsbijstandsverzekeraars hebben vaak te maken met grote aantallen mensen en vragen. In je ontwerp van een juridische dienstverlening zul je allerlei keuzes moeten maken om al deze mensen van dienst te kunnen zijn. Wat standaardiseer je en wat is maatwerk? Wat doe je geautomatiseerd en wat doe je persoonlijk? Wat kunnen sommige groepen mensen wel of niet en hoe maak je de dienstverlening voor iedereen of voor een specifieke doelgroep toegankelijk? Welke ruimte heeft een medewerker om keuzes te maken en wat zeggen wetten en regels hierover?

In deel II heb je het nut kunnen ervaren van het visualiseren. Studenten hebben in de praktijk informatie gevisualiseerd voor opdrachtgevers zoals mkb’ers met een huurcontract of een advocatenkantoor met informatie over bewindvoering. Dit heeft zowel studenten als opdrachtgevers enthousiast gemaakt. Het helpt bij het begrijpen van complexe zaken. Een visualisering ordent informatie anders dan een tekst. Het volgende figuur laat bijvoorbeeld zien welke communicatie op welk moment plaatsvindt.

Een rechtzoekende met een probleem doorloopt allerlei stappen en komt daarbij in contact met informatiebronnen en mensen. Ieder contactpunt zorgt moet ervoor zorgen dat de rechtzoekende geïnformeerd wordt dichter bij een oplossing wordt gebracht.

Visualiseren en ordenen van complexe informatie

Een organisatie kun je zien als een grote hoeveelheid informatie. Informatie over mensen, hun taken en verantwoordelijkheden, over ICT, processen en de doelen die daarmee worden nagestreefd. Je zou al snel het overzicht kwijt kunnen raken. In deel III leer je omgaan met de Service- en OrganisatieDesignTabel (SODT). Hiermee visualiseer je informatie in een overzichtelijke tabel. Eerst op hoofdlijnen en daarna meer in detail. En als je een organisatie wil veranderen, wil je bijvoorbeeld goed kunnen inschatten wat ervoor nodig is. Met de SODT breng je deze verandering gestructureerd in beeld. Het zet het Wat, het Hoe, het Doen en de uitkomsten daarvan in Resultaten en Waarden op een rijtje. De SODT kun je ook gebruiken voor specifieke aspecten van een organisatie, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen van wet- en regelgeving die van toepassing is op een bepaald organisatieonderdeel of bepaalde activiteiten en gegevensverwerking.

Een toekomst vastleggen

In Deel III behandelen we ook hoe je een ontwerp en informatie vastlegt voor de toekomst. Je kunt daarbij denken aan een logboek, de Service- en OrganisatieDesignTabel en scenario’s. Hierin stellen we ook de vraag of de toekomst die je ontwerpt wel beter is dan de huidige situatie. Wat is de reden dat je een andere toekomst wil? In het ontwerp van de toekomst gaat het meestal niet om goed of fout, maar om beter of slechter dan het nu is. De tools en methoden die we behandelen helpen je om (snel) die afweging te kunnen maken.

Deel IV Design van juridische systemen

Een systeem dat de mens beter bedient

In het Basisboek legal design besteden we aandacht aan waarden als toegankelijkheid, rechtvaardigheid, welzijn, menselijke waardigheid en autonomie. Deze waarden komen onder andere tot uiting in hoe we in Nederland met bijna 17.5 miljoen mensen samenleven. Hiervoor maken we allerlei afspraken over werken, consumeren, geld, verkeer, persoonsgegevens, et cetera. En dat doen we op lokaal, nationaal, internationaal en globaal niveau. In veel gevallen staan we er niet bij stil hoe complex alles in elkaar steekt. We merken het vaak niet op omdat het verankerd is in allerlei gewoonten die we van jongs af aan hebben geleerd. We zien vaak alleen dat wat voor ons relevant is, bijvoorbeeld deze tekst op deze website, de ‘voorkant van het systeem’. We zien dan niet alle computertaal en het netwerk van computers dat dit ondersteund, de ‘achterkant van het systeem’. Bij systemen kun je denken aan techniek, maar ook aan een systeem van mensen, een ecosysteem en het rechtssysteem. Al die systemen zijn bovendien op een of andere wijze met elkaar verbonden. We zien allerlei ontwikkelingen die hierin van grote invloed zijn, zoals meer technologie, meer automatisering en kunstmatige intelligentie, en ook individualisering en bureaucratisering. Bij grote veranderingen is het belangrijk om opnieuw te kijken naar waarden als toegankelijkheid en rechtvaardigheid. Iemand die laaggeletterd is, of een klein budget heeft, kan bijvoorbeeld niet, of niet in het zelfde tempo als hoger opgeleide mensen met een groot budget, met de technologisering meegaan. Dit kan bijvoorbeeld ongelijkheid vergroten. De verschillende ontwikkelingen gaan ondertussen gewoon door en wet- en regelgeving volgt vaak pas veel later nadat de negatieve effecten zichtbaar worden. Je kunt je voorstellen dat systeemdesign een van de meest complexe onderwerpen is van legal design en het boek geeft hierin een inkijk.

Wisselwerking tussen mensen, dingen, processen en organisaties.

In de eerste drie delen zijn elementen van het rechtssysteem geïntroduceerd zoals de mens, informatie, producten, diensten en organisaties. Al deze elementen zijn op de een of andere wijze met elkaar verbonden en hebben een wisselwerking (interactie) met elkaar. In sommige gevallen vindt er communicatie of een overdracht plaats van bijvoorbeeld informatie, ideeën en documenten.

Een systeem kan heel eenvoudig zijn, bijvoorbeeld als de groep mensen homogeen is van aard. Je kunt dan goed voorspellen hoe het systeem zal werken. In andere gevallen zijn de relaties minder samenhangend. Hierdoor is de werking van een systeem moeilijk voorspelbaar. Dat maakt het ingrijpen in of veranderen van een systeem lastig. Je zult dan heel goed moeten volgen hoe je ontwerp in de praktijk uitpakt en tijdig moeten bijsturen.

Een systeem geef je allerlei kenmerken mee zoals: open en iedereen kan deelnemen of gesloten en alleen bepaalde groepen hebben toegang. Je legt basisprincipes en -regels vast, bijvoorbeeld: menselijke waarden gaan boven financiële belangen, of boven een bepaald bedrag handelt een ander het probleem af, et cetera. In ontwerpsessies haal je ontwerpuitgangspunten naar boven. Deze uitgangspunten bepalen de kenmerken en het karakter van het systeem. Deze uitgangspunten geef je mee aan alle facetten van een systeem zoals de werkafspraken, de inrichting van de ICT en de communicatie met rechtzoekenden.

In het boek beschrijven we enkele ontwerpsessies in het kader van de vernieuwing van de deurwaarderspraktijk en het ontwikkelen van nieuwe ideeën om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen bij schulden.

Met systeemdesign geeft je vorm aan de relaties en interacties. Als legal designer heb je grote invloed op hoe het recht en het rechtssysteem worden ervaren, en daarmee ook op het leven en het welzijn van mensen. Het boek geeft handvatten met betrekking tot de volgende vragen:

 • Hoe kun je praktisch omgaan met complexiteit?
 • Hoe pas je design thinking toe?
 • Hoe kun je een designsessie leiden met uiteenlopende deelnemers uit verschillende disciplines en met verschillende belangen?
 • Welke zienswijzen kun je hierin tegenkomen en gebruiken?
 • Hoe kun je participatieve systemen ontwerpen?

De vraagstukken zijn vaak ‘wicked problems’. Dit zijn problemen met allerlei complexe afhankelijkheden. De waarde van een oplossing hangt maar net af van hoe je naar het probleem kijkt. De ‘oplossing’ is uniek en hangt af van de deelnemers, hun achtergronden, kennis en ervaring. Ontwerpsessies zijn vaak, mits goed uitgevoerd, zeer leerzaam voor alle deelnemers. Je kunt bij wicked problems eigenlijk niet spreken van dé oplossing. Het systeem is daarvoor te complex en je introduceert met deze oplossing ook weer nieuwe problemen. Het gaat meer om hoe je een systeem verbetert. Deel IV behandelt verschillende invalshoeken en benaderingen van systeemdesign.

Nadenken over je volgende stap

De laatste opdracht in het boek is:
Denk na over de volgende vragen: 

 • Wat wil je nog meer weten en leren met betrekking tot legal design?
 • Wat zegt dit over wat je al weet en geleerd hebt?
 • Hoe heb je wat je weet en geleerd hebt in praktijk gebracht?
 • Hoe heeft dit het recht toegankelijk(er) gemaakt?
 • Hoe ga je het recht in de toekomst toegankelijk(er) maken?

We hopen vooral dat het boek de lezers en betrokkenen aanzet tot reflectie en innovatie van de juridische dienstverlening. En aanzet tot interdisciplinaire samenwerking waarin de mens en zijn (juridische) behoeften centraal staan en waarden als rechtvaardigheid, welzijn, menselijke waardigheid en autonomie worden bevorderd. We moedigen dit in ieder geval aan en geven allerlei handvatten om met elkaar, stap voor stap, van eenvoudig tot complex, juridische problemen en vraagstukken aan te gaan en daarbij (nieuwe) methoden, denkwijzen en werkwijzen te adopteren en te onderzoeken. Een ieder, of je wel of niet jurist of designer bent, kan het boek, de bijbehorende materialen en snelstartgids gebruiken als basis om legal design eigen te maken en het recht toegankelijk te maken voor iedereen.

Vraag en antwoord

Kan ik dit boek gebruiken als ik geen juridische achtergrond of designkennis heb?

Ja, het boek is geschreven met de bedoeling om mensen met verschillende achtergronden, kennisgebieden en opleidingsniveaus bij elkaar te brengen.

Kan ik dit boek ook buiten het (hoger) onderwijs gebruiken?

Ja, het boek is geschreven met de bedoeling om studenten en professionals bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan opdrachten, onderzoeken en onderwijs.

Het is tevens geschreven met het oog op innovatie van bedrijven, overheden, rechtspraak en organisaties. Het geeft daarvoor allerlei handvatten, methoden en kennis.

Kan ik de delen uit het boek ook afzonderlijk behandelen?

Ja, het boek is geschreven met de bedoeling zowel beginnende studenten, docenten en professionals te bedienen, als gevorderde. Het boek heeft een opbouw van eenvoudig tot complex waarbij je de delen achtereenvolgend kunt doorlopen. Heb je interesse in een van de onderwerpen, of weet je al veel van een onderwerp af, dan kun je andere delen of hoofdstukken overslaan. Ieder deel staat op zich, hoewel het goed is om te toetsten of je eenzelfde begrip hebt van termen, definities en onderwerpen.

Kan ik ergens meer informatie voor docenten vinden?

Ja, het boek wordt ondersteund met een Snelstartgids die op de website van uitgever Coutinho gedownload kan worden. Evenals studiematerialen zoals figuren en templates die je in presentaties en dergelijke kunt opnemen.

Daarnaast worden in de blogs handreikingen, methoden, tips en dergelijke gegeven. Wil je een designervaring direct van de auteurs, neem dan contact op. De gegevens staan onderaan deze pagina.

Kan ik met jullie samenwerken?

Ja, het boek bevordert op allerlei manieren samenwerking en het delen van kennis en informatie. Dat doen we ook graag in de praktijk. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het ontwikkelen van lesmaterialen, het doen van (onderzoeks)projecten en ontwerpsessies.

Kunnen jullie ook ondersteunen bij het invoeren van legal design in het onderwijs of mijn professionele organisatie?

Ja, het boek kan hierin als middel ondersteunen. Het geeft daarvoor allerlei tips, methoden en modellen.

Afhankelijk van de vraag of opdracht en de tegenprestatie kunnen we dit vanuit de onderneming van de auteurs begeleiden.

Geven jullie ook webinars of cursussen?

Ja, het boek kunnen we ondersteunen met webinars en cursussen. De auteurs hebben ruime ervaring hiermee. Het onderwerp en het Basisboek legal design lenen zich bovendien goed voor activerend onderwijs en gezamenlijke ontwerpsessies. Hierin is veel aandacht voor leren, reflectie en het oplossen van juridische problemen en vraagstukken.

Uitgeverij Coutinho heeft inmiddels een aantal kennismakingswebinars georganiseerd voor Universiteiten, HBO-instellingen en professionals. Neem contact met ons op als je hier interesse in hebt.

Kan ik ook een legal designopdracht voor studenten bij jullie neerleggen?

Tot aan het pensioneren van Ineke van den Berg in september 2021 hebben we veel projecten met studenten en docenten gedaan in het Legal Design Lab van Hogeschool Inholland. Voor nieuwe opdrachten en samenwerkingen kunnen we eventueel verwijzen naar docenten, lectoraten en andere hogescholen, opleidingen of professionals. En eventueel ondersteunen we je bij hoe je zelf studenten in legal designopdrachten kunt begeleiden.

Hoe kom ik in contact met jullie?

Je kunt een e-mail schrijven naar info@basisboeklegaldesign.nl of contact opnemen met Peter van den Heuvel op 06-22408344.

Klaar om aan de slag te gaan?

Bestel het Basisboek legal design en maak het recht toegankelijk met legal design.