De verbeelding van juristen. Hoe laat je uitgangspunten, ideeën, aannames en gewoonten weerklinken in wat je zegt, doet en maakt.

Ineke van den Berg nam 28 september 2021 afscheid als lector toegankelijkheid van het recht bij Hogeschool Inholland. In haar afscheidsrede heeft ze vooral de docenten en onderzoekers aan het woord gelaten en in een video gepresenteerd. Het is kenmerkend voor de aanpak om legal design in het onderwijs te introduceren. Laat mensen aan het woord, luister naar elkaar, ontwerp iets om het vervolgens te onderzoeken en breng alle inzichten bij elkaar in een eindproduct. Haar afscheidsrede is een weergave van de vele projecten en ontwerpsessies die zijn gedaan met juristen, docenten, onderzoekers en vooral ook studenten. En van de nieuwe inzichten die daaruit voortkwamen. De titel van de rede: ‘Er is meer tussen hemel en aarde dan (alleen) het wetboek. De verbeelding van juristen.’ Het nodigt uit om verder te kijken, te denken, te luisteren, te bedenken, te maken en te ervaren dan de woorden in het wetboek. Stel de mens centraal en begin bij de behoeften van mensen. De verbeelding slaat hierbij een brug tussen mensen, ideeën, mogelijke toekomsten, etc.

Download en lees hier de afscheidsrede.